Quyết định số 1772/QĐ-BYT

Quyết định Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

Tệp đính kèm:

1772_QD-BYT_20042020_Phan cap thẩm quyền mua sắm thuốc, HH DV.pdf


05-09-2023

92 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận