Quyết định số 4788/QĐ-BYT

Quyết định Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán hoàn thành sửa chữa công trình xây dựng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Tệp đính kèm:

1516 (4788 QĐ-BYT) Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng KHLCNT và quyết toán.pdf


05-09-2023

25 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận