Quyết định số 3019/QĐ-BYT

Quyết định Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

Tệp đính kèm:

957 (3019 QĐ-BYT) BH quy định phân cấp thẩm quyền quản lý SDTS công tại đơn vị hành chính ĐVSN công lập thuộc BYT.pdf


05-09-2023

342 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận