​Quyết định phê duyệt KQ LCNT gói thầu 25 TB thí nghiệm​

​​ 406 QĐ-DHN Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 25 danh mục thiết bị dược.pdf406 QĐ-DHN Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 25 danh mục thiết bị dược.pdf


28-12-2015

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL