Quyết định phê duyệt KQ LCNT gói thầu 02 Tb - Viện CNDPQG

​​ 433QĐ-DHN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 02 danh mục thiết bị cho PTN.pdf433QĐ-DHN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 02 danh mục thiết bị cho PTN.pdf


28-12-2015

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL