Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói thầu 25 danh mục thiết bị chuyên ngành Dược

X​em chi tiết quyết định phê duyệt​​​

​​ 591 QĐ-DHN Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 25 danh mục thiết bị dược.pdf591 QĐ-DHN Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 25 danh mục thiết bị dược.pdf


30-11-2017

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL