Quy định về Quản lý, sử dụng vật tư và trang thiết bị

​Xin xem Quyết định ban hành đính kèm số 1168 ngày 3.10.2018

​​ 1168 QĐ-DHN Ban hành Quy định về quản lý sử dụng vật tư trang thiết bị.pdf1168 QĐ-DHN Ban hành Quy định về quản lý sử dụng vật tư trang thiết bị.pdf


11-04-2019

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL