Danh mục TSCĐ mua sắm năm 2011 Trường Đại học Dược Hà Nội

TT
Tên thiết bị
s.lượng
dự trù
s.lượng
 duyệt
Đơn vị dự trù
Tổng Cộng :
A
Nguồn kinh phí không thường xuyên (loại 490 khoản 502)
1
Cân kỹ thuật điện tử
2
2
VLHL
2
Cân phân tích cơ
1
1
VLHL
3
Máy khuấy từ
2
2
VLHL, phân tích
4
Máy đo độ dẫn điện
1
1
VLHL
5
Máy chuẩn độ thế
1
1
VLHL
6
Phân cực kế
1
1
VLHL
7
Máy huyết học
1
1
YHCS
8
Máy đo sinh hóa máu
2
2
YHCS,Hóa sinh
9
Máy Kimograph
1
1
YHCS,
10
Máy ly tâm thường
2
2
YHCS,D lực
11
Máy quang phổ UV - VIS
2
2
YHCS, PTNTT
12
Máy phân tích xét nghiệm nước tiểu
1
1
YHCS,
13
Nồi hấp 100 lít
1
1
DHCT
14
Bộ kính hiển vi soi nổi , camera truyền hình, LCD
1
1
T.vật
15
Máy đông khô
1
1
HSinh
16
Máy ly tâm lạnh siêu tốc
2
1
Hsinh
17
Máy đo quang kết nối máy tính có phần mềm
xử lý đạo hàm
1
1
Phân tích
18
Máy thử độ giải phóng của thuốc đạn
1
1
B.chế
19
Máy đo độ cứng của viên thuốc
1
1
B.chế
20
Máy thử độ mài mòn của viên
1
1
CND,
21
Máy đo độ trơn chảy của hạt
1
1
CND,
22
Máy tạo hạt khô (roller compactor) cỡ nhỏ
1
1
CND,
23
Máy tạo hoàn cứng tự động cỡ nhỏ
1
1
CND,
24
Máy đo khối lượng riêng của bột Erweka
1
1
CND,
25
Máy chiết siêu âm
2
1
CND,D liệu
26
Máy thái dược liệu
1
1
D liệu,
27
TB làm bay hơi mẫu bằng khí Nitơ
1
1
Hoá dược
28
Máy lắc xoáy GFL
1
1
Hoá dược
29
Hệ thống bơm chân không
1
1
Hoá dược
30
Tủ lạnh âm sâu 80 độ
2
2
H Sinh,Hoá dược
31
Sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao HPTLC
2
2
DHCT,Hóa dược
32
Hệ thống làm lạnh bình phản ứng
1
1
Hoá dược
33
TB phản ứng sử dụng kỹ thuật vi sóng Batchsynth (Milestone)
1
1
H cơ
34
Hệ thống bình phản ứng thuỷ tinh
1
1
Hoá dược
35
Máy phân tích TGA
1
1
Phân tích
36
Tủ hood
1
1
DHCT
B
Nguồn kinh phí không thường xuyên Trung Tâm DI&ADR (loại 520 khoản 523)
1
Máy photocopy 2 mặt Duplex
1
1
Trung tâm DI&ADR
2
Máy hủy tài liệu công suất cao
1
1
Trung tâm DI&ADR
3
Máy in phun màu
1
1
Trung tâm DI&ADR
4
 Máy in 2 mặt tốc độ cao
1
1
Trung tâm DI&ADR
5
 Laptop cấu hình cao
2
2
Trung tâm DI&ADR
6
Máy ảnh có quay phim HD Reddy
1
1
Trung tâm DI&ADR
7
Bộ lưu điện (UPS)
10
10
Trung tâm DI&ADR
8
TB tăng tín hiệu wifi (AccessPoint)
1
1
Trung tâm DI&ADR
9
Phần mềm Quản lý thông tin ADR
1
1
Trung tâm DI&ADR
C
Nguồn kinh phí thường xuyên giao tự chủ (loại 490 khoản 502 và 503)
1
Diệt virut cho máy chủ máy trạm
1
1
chung toàn trường
2
Phần mềm Quản lý Hành chính
1
1
chung toàn trường


10-08-2012

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL