Danh mục trang thiết bị sửa chữa năm 2016

Tên TB, tên BM, ĐVi, số lần sửa, giá trị tiền sửa chữa năm 2016​​​

​​ Danh mục sửa chữa năm 2016.docDanh mục sửa chữa năm 2016.doc


22-12-2016

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL