DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ BÀN GIAO TỪ PHÒNG VẬT TƯ & TTB SANG PHÒNG CNTT QUẢN LÝ

Danh mục tài sản cố định, công cụ dụng cụ bàn giao từ phòng Vật tư & TTB sang phòng CNTT quản lý(Theo kết luận cuộc họp về quản lý TSCĐ, CCDC ngày 3/10/2013 của PGS.TS Nguyễn Thanh Bình)

Nội dung xem chi tiết file đính kèm

Danh mục bàn giao CNTT tháng 10.2013.xlsDanh mục bàn giao CNTT tháng 10.2013.xls


31-10-2013

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL