Danh mục giao TCSĐ mua sắm bổ sung năm 2012 Trường ĐH Dược Hà Nội (12.2012).

Danh mục giao TCSĐ mua sắm bổ sung năm 2012
Trường ĐH Dược Hà Nội (12.2012)
TT
Tên TSCD
Đ.vị
S.Lg
Đơn vị giao sử dụng
1
Cân phân tích điện tử
chiếc
1
Viện CNDP
2
Máy ly tâm lạnh siêu tốc
chiếc
1
Viện CNDP
3
Tủ hút
chiếc
1
Viện CNDP
4
Máy tính để bàn
Chiếc
3
Viện CNDP (2), P.QL Sinh Viên (1)
5
Máy in Laser
Chiếc
3
Viện CNDP (2), P.QL Sinh Viên (1)
6
Máy tính xách tay
Chiếc
1
Viện CNDP
7
Máy Scaner
Chiếc
1
Viện CNDP
8
Máy photocopy
Chiếc
1
P.QL Sinh Viên
9
Điều hòa nhiệt độ 18000 BTU
chiếc
2
Viện CNDP
10
Tủ sắt kích thước (DxRxC) = (1000x457x1830) m
chiếc
5
Q.Trị (1) , VT&TTB (2), PQLSV (2)
11
Bàn làm việc kích thước (DxRxC) = (1,2 x 0,75 x0,9) m+ Hộc di động
bộ
4
P.QL Sinh Viên
12
Ghế xoay nhân viênGX07
chiếc
3
P.QL Sinh Viên
13
Kệ tài liệu (SM 4040 +4050)
chiếc
6
P.QL Sinh Viên
14
Tủ thí nghiệm khung nhôm kính (DxRxC) = (3,68 x 0,35 x 0,65 )m
chiếc
1
Viện CNDP
15
Tủ thí nghiệm khung nhôm kính (DxRxC) = (4,1 x 0,35 x 0,65 )m
chiếc
1
Viện CNDP
16
Tủ thí nghiệm tôn sơn tĩnh điện (DxRxC) = (1,05 x0,6 x0,8)m
chiếc
8
Viện CNDP
17
Tủ thí nghiệm tôn sơn tĩnh điện, mặt bàn đá trắng (DxRxC) = (0,82 x 0,6 x 0,83)m
chiếc
2
Thực vật
18
Tủ thí nghiệm tôn sơn tĩnh điện, mặt bàn đá trắng(DxRxC) = (1,6 x 0,6 x 0,9)m
chiếc
2
Dược lực
19
Bàn thí nghiệm tôn sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ phủ composite (DxRxC) = (1,2 x 0,6 x 0,9)m
chiếc
4
Viện CNDP
20
Tủ lạnh bảo quản mẫu khoảng 300 lít
chiếc
1
Viện CNDP
21
Micropipet 10 - 100 µl (bao gồm 2000 chiếc đầu côn)
chiếc
1
Viện CNDP
22
Micropipet 100 - 1000 µl (bao gồm 2000 chiếc đầu côn)
chiếc
1
Viện CNDP
23
Micropipet 1000 - 5000 µl (bao gồm 2000 chiếc đầu côn)
chiếc
1
Viện CNDP
24
Giá treo micropipet 6 vị trí
chiếc
1
Viện CNDP
25
Bình hút ẩm bằng nhựa có vòi hút chân không Plastic, đường kính 250 mm
chiếc
3
Viện CNDP
26
Bếp đun cách thủy 4 bình 1000 ml
chiếc
1
Viện CNDP
27
Đầu lọc tự động cho máy hòa tan 70 µm, hộp 100 chiếc
hộp
1
Viện CNDP
TRƯỞNG PHÒNG VT&TTB
(Đã ký)
Phạm Văn Quyến
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa


24-12-2012

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL