Công khai KQLCNT gói thầu 420 danh mục vật tư, hóa chất và dụng cụ thí nghiệm 2020

​​ 533 QĐ-DHN Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 420 DM vật tư hóa chất DCTN.pdf533 QĐ-DHN Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 420 DM vật tư hóa chất DCTN.pdf


05-11-2020

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL