Công khai DM TTB mua sắm 2023 gói thầu " Thiết bị chuyên ngành dược"

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Thiết bị chuyên ngành dược" năm 2022 của Trường Đại học Dược Hà Nội

Tệp đính kèm:

826QĐ-DHN Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Thiết bị chuyên ngành Dược năm 2022 Trường ĐHD Hà Nội.pdf


11-08-2023

11 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận