Công khai DM TTB mua sắm 2023 gói thầu " Mua sắm thiết bị Hệ thống mạng, bảo mật và hệ thống máy chủ, lưu trữ, back up"

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu " Gói TB 02-2022: Mua sắm thiết bị Hệ thống mạng, bảo mật và hệ thống máy chủ, lưu trữ, back up" thuộc hoạt động ứng dụng CNTT " Nâng cấp hệ thống mạng và hạ tầng CNTT Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2022"

Tệp đính kèm:

1162 QĐ-DHN PDKQLCNT Gói thầu TB 02-2022.pdf


11-08-2023

9 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận