Công khai DM TTB mua sắm 2023 " Gói TB 01-2022: Mua sắm thiết bị Hạ tầng Phòng máy chủ và hệ thống cáp quang"

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu " Gói TB 01-2022: Mua sắm thiết bị Hạ tầng Phòng máy chủ và hệ thống cáp quang" thuộc HĐ ứng dụng CNTT " nâng cấp hệ thống mạng và hạ tầng CNTT Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2022"

Tệp đính kèm:

1161 QĐ-DHN PDKQLCNT Gói thầu TB 01-2022.pdf


11-08-2023

7 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận