Công khai DM mua sắm 2023 Gói thầu "515 danh mục vật tư, hoá chất và dụng cụ thí nghiệm"

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "515 danh mục vật tư, hoá chất và dụng cụ thí nghiệm"

Tệp đính kèm:

602QĐ-DHN Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 515 danh mục VTHC và DCTN.pdf


11-08-2023

29 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận