Lịch tuần từ 20/7/2020 đến 25/7/2020

Trực Giám hiệu: GS.TS Nguyễn Thanh Bình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ từ: 20/7/2020 đến 25/7/2020

Trực Giám hiệu: GS.TS Nguyễn Thanh Bình

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Hai

20/7

- Lớp tập huấn Quản trị đại học (9h00 – GĐ 12). TP tham dự: VC quản lý các đơn vị, VC trong diện quy hoạch.

Ba

21/7

- Tập huấn Cán bộ thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020 (8h30 – P. Hội đồng). P. Đào tạo chuẩn bị nội dung.

- Đ/c Bình dự Hội nghị của BGD&ĐT (9h00 – Trường ĐH VinUni).

- Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường (14h00 – GĐ 12). P. TC-HC chuẩn bị và mời.

22/7

- Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học 2020 (8h30 – HT. Ngụy Như Kon Tum). P. Sau đại học chuẩn bị và mời.

- Họp Hội đồng lương (14h00 – P. Hội thảo 1). P. TC-HC chuẩn bị.

Năm

23/7

- Họp Đảng ủy (8h30 – P. Hội thảo 1). Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung.

- Họp BCĐ Quy chế chi tiêu nội bộ (14h00 – P. Hội thảo 1). Tổ biên soạn chuẩn bị nội dung.

Sáu

24/7

- Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ (13h30 – GĐ 12). P. Đào tạo, P. Quản lý sinh viên chuẩn bị và mời.

Bảy

25/7

BAN GIÁM HIU

Ghi chú:​ 

​​ Lịch công tác tuần từ 20-7-2020 đến 25-7-2020.pdfLịch công tác tuần từ 20-7-2020 đến 25-7-2020.pdf


17-07-2020

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL