Lịch tuần từ 15-20 6 2020

Trực Giám hiệu: PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải​

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI


LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ từ: 15/6/2020 đến 20/6/2020

Trực Giám hiệu: PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Hai

15/6

- Hội nghị CBCC (lần 1 - Từ 8h00; lần 2 từ 10h00 - P. Hội thảo 1). Thành phần, nội dung như trong Giấy triệu tập số 52 -GTT/ĐU. VPĐU chuẩn bị.

- Lễ ra quân Huấn luyện tự vệ năm 2020 (8h30 – P. Hội đồng).

- Tiếp VC - NLĐ&HVSV (14h30 - P. Đ/c Hải)

Ba

16/6

- Đ/c Bình, đ/c Quyến dự họp Ban QLDACSBN với CHPHQ và Coninco (8h30 - P. Hội thảo 1). VPDA chuẩn bị và mời.

- TVĐU họp tại Đảng ủy khối (17h00).

17/6

Tổ công tác ĐUK duyệt công tác tổ chức ĐHĐB Trường lần thứ XXI (8h30 - P. Hội thảo 1). Mời các đảng ủy viên dự. VPĐU chuẩn bị.

- Họp thẩm định định mức TSCĐ năm 2020 (14h00 - P. Hội thảo 1). Phòng VT&TTB chuẩn bị và mời.

Năm

18/6

- Đ/c Bình họp thông qua đề cương LVCK I (8h30 - P. Hội thảo 1).

Sáu

19/6

Bảy

20/6

BAN GIÁM HIU

Ghi chú:

​​ Lịch công tác tuần từ 15-20 6 2020.pdfLịch công tác tuần từ 15-20 6 2020.pdf


12-06-2020

42 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL