Kết quả thu thập ý kiến phản hồi từ dược sỹ hệ chính quy tốt nghiệp năm 2012

Thực hiện kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2013 - 2014, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đã tiến hành thu thập thông tin từ 490 dược sỹ hệ chính quy tốt nghiệp năm 2012 (khóa 62) về thực trạng việc làm và phản hồi về chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

Các thông tin, ý kiến phản hồi thu thập được từ 209 dược sỹ trả lời phiếu khảo sát đã được xử lý, tổng hợp. Kết quả thu được cho thấy, tỷ lệ dược sỹ tìm được việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp là 73,1% và sau 12 tháng là 98,6%. Chỉ có 1,4% (3 dược sỹ) trả lời chưa đi làm vì tiếp tục đi học để nâng cao trình độ chuyên môn. Phần lớn dược sỹ ra trường làm việc tại Hà Nội (68,9%), còn lại phân bố rải rác trong các tỉnh/thành phố ở miền Bắc như Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Vĩnh Phúc… và TP. Hồ Chí Minh.
Mức thu nhập của dược sỹ sau 1 năm tốt nghiệp khá rộng (2,0-20,0 triệu đồng/tháng). Thu nhập bình quân của Dược sỹ khóa K62 đạt khoảng 7,5 triệu đồng/tháng. Thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên chiếm khoảng 27,3%. Phần lớn dược sỹ trả lời khảo sát hài lòng với công việc hiện tại, tuy nhiên vẫn cònkhoảng 21,0% dược sỹ ít hài lòng hoặc không hài lòng với công việc hiện tại.
Đại đa số dược sỹ trả lời phiếu khảo sát (85,5%) cho rằng các kiến thức chuyên môn được đào tạo tại Trường phù hợp với công việc hiện tại của họ. Tỷ lệ dược sỹ làm việc trong lĩnh vực giới thiệu thuốc (trình dược viên) là 34,8%; tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh, phân phối với tỷ lệ 14,9%; dược bệnh viện là 11,4%; lĩnh vực sản xuất thuốc chiếm 10,4%, còn lại các lĩnh vực khác chiếm tỷ lệ từ 2,0-8,5%.
Nhìn chung, các dược sỹ hệ chính quy tốt nghiệp năm 2012 cảm thấy hài lòng về khóa học tại trường.

Phòng KT & KĐCL


20-02-2014

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL