Đảm bảo chất lượng giáo dục và vai trò của người học

Người học đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.

Vai trò này được khẳng định trong quyền và nghĩa vụ của người học trong Luật Giáo dục Đại học là “Đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục”. Và cũng đã được xác định trong Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học cũng như các văn bản khác do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.
Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Dược Hà Nội, người học được tham gia phản hồi, đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy, đào tạo của trường cũng như chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, nội dung giảng dạy của môn học/học phần, về cơ sở vật chất, về chất lượng phục vụ thực tập của kỹ thuật viên, của cán bộ phòng ban, các hoạt động hỗ trợ người học; các hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi cử… Kết quả phản hồi này đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong đào tạo của Trường. Thông qua việc phản hồi, người học được thể hiện chính kiến của mình về những vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo, chủ động đề xuất những cải tiến, thay đổi hợp lý hơn. Các ý kiến phản hồi từ người học còn là một trong những căn cứ quan trọng giúp các giảng viên, bộ môn, các phòng chức năng liên quan và Ban giám hiệu nhà trường có thông tin về các vấn đề tồn tại để điều chỉnh, khắc phục, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Bên cạnh đó, Nhà trường còn sử dụng các kết quả phản hồi như một trong những cơ sở dữ liệu để đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức và đề xuất khen thưởng đối với giảng viên, kỹ thuật viên...
 
Để thực hiện tốt vai trò của mình trong hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, người học cần tìm hiểu và nắm bắt một cách rõ ràng về sứ mạng, mục tiêu phát triển của nhà trường cũng như các hoạt động, nội dung, chính sách của Nhà trường, các văn bản, quy chế, quy định được áp dụng trong hoạt động đào tạo, quản lý đào tạo của nhà trường, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến người học. Đồng thời các ý kiến phản hồi từ người học phải thực sự khách quan, trung thực, rõ ràng, cụ thể…
 
Với nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ người học, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thu thập ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng đào tạo của nhà trường thông qua mẫu phiếu khảo sát trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của nhà trường . Các mẫu phiếu được thiết kế sẵn do Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đăng tải lên tại các thời điểm sau:
- Phản hồi về bài giảng của giảng viên: thực hiện ngay sau khi kết thúc buổi giảng cuối cùng của giảng viên thông qua “Phiếu thu thập thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên”.  Kết quả phản hồi được gửi cho giảng viên tham khảo để điều chỉnh hoạt động giảng dạy.
- Phản hồi về môn học/học phần: thực hiện sau khi thi kết thúc môn học/học phần thông qua “Phiếu thu thập thông tin phản hồi về môn học/học phần”. Kết quả phản hồi được tổng hợp, gửi cho các bộ môn nhằm có những điều chỉnh kịp thời trong việc phân công giảng viên giảng dạy, cách thức lượng giá; tổ thức thực hành/thực tập, seminar; là cơ sở để đề nghị Nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng viên; điều chỉnh việc quản lý đào tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người học.
- Phản hồi về khóa đào tạo tại trường của sinh viên trước khi tốt nghiệp: được thực hiện khi người học đã hoàn thành chương trình đào tạo, chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp thông qua “Phiếu phản hồi từ sinh viên năm cuối về khóa học”. Kết quả này được tổng hợp, gửi Ban giám hiệu và đơn vị liên quan nhằm phát huy những điểm mạnh, phát hiện và có biện pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại của chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, các hoạt động hỗ trợ người học, việc phát triển kỹ năng/năng lực… của người học sát với nhu cầu của sinh viên hơn.
Phản hồi về khóa đào tạo và cung cấp tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: được thực hiện đối với cựu sinh viên tại thời điểm sau 1 năm tốt nghiệp qua “Phiếu khảo sát Dược sỹ sau khi tốt nghiệp 1 năm”. Các thông tin phản hồi về khóa đào tạo, mức độ phù hợp của chương trình đào tạo với thực tế công tác, tình trạng việc làm... cũng được thu thập qua cuộc khảo sát này. Các ý kiến phản hồi được tổng hợp, gửi cho Ban giám hiệu, đơn các vị liên quan và cung cấp cho sinh viên để có những điều chỉnh phù hợp về nội dung, chương trình, tổ chức đào tạo, định hướng đào tạo nhằm giúp sinh viên khi ra trường đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.
Ngoài việc lấy ý kiến phản hồi qua các phiếu khảo sát, người học còn có thể cung cấp thông tin phản hồi cho Nhà trường bằng văn bản qua “Hòm thư đảm bảo chất lượng” được đặt cạnh bảng tin sinh viên, tầng 1, khu vực cầu thang lên giảng đường 12 hoặc hòm thư điện tử trên website của Trường.
Toàn bộ kết quả phản hồi được tổng hợp, gửi Ban giám hiệu và các đơn vị liên quan để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp nhằm phát huy điểm mạnh, phát hiện và khắc phục những vấn đề tồn tại nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.


04-03-2016

711 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL