Công bố và trao quyết định cho cán bộ các đơn vị được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý (11.2012)

​Thực hiện nghị quyết số 16 NQ/ĐU ngày 02/11/2012 của Đảng ủy Nhà trường về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị.

Ngày 07.11.2012, PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Hiệu trường quản lý điều hành thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường đã ký Quyết định bổ nhiệm. Ngày 13/11/2012 đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn và phòng Tổ chức cán bộ Nhà trường đã đến các đơn vị công bố quyết định bổ nhiệm, giao nhiệm vụ và tặng hoa chúcmừng các cán bộ được bổ nhiệm.
Có 09 cán bộ được bổ nhiệm đợt này trong đó 05 cán bộ được bổ nhiệm Trưởng bộ môn, 01 cán bộ được bổ nhiệm Trưởng phòng, 02 cán bộ được bổ nhiệm phó trưởng bộ môn, 01 các bộ được bổ nhiệm phó phòng.
Danh sách cán bộ được bổ nhiệm tháng 11.2012
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ BỔ NHIỆM
1
Nguyễn Phan Dũng
Trưởng BM Toán tin
2
Đào Thị Vui
Trưởng BM Dược lực
3
Nguyễn Văn Rư
Trưởng BM Hóa sinh
4
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng BM Y học cơ sở
5
Đoàn Hồng Mạnh
Trưởng BM Giáo dục quốc phòng
6
Đinh Thị Hiền Vân
Trưởng phòng Hợp tác quốc tế
7
Nguyễn Văn Hân
Phó trưởng BM Công nghiệp Dược
8
Nguyễn Thùy Dương
Phó trưởng BM Dược lực
9
Tống Thùy Linh
Phó trưởng phòng TCKT
Một số hình ảnh trong lễ bổ nhiệm
DS CK1 Đỗ Hưng Vượng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ thừa ủy quyền lãnh đạo Nhà trường công bố Quyết định bổ nhiệm trưởng bộ môn Giáo dục quốc phòng cho thượng tá Đoàn Hồng Mạnh

PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quản lý điều hành thay mặt lãnh đạo Nhà trường tặng hoa chúc mừng thượng tá Đoàn Hồng Mạnh được bổ nhiệm trưởng bộ môn Giáo dục quốc phòng

PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quản lý điều hành thay mặt lãnh đạo Nhà trường phát biểu giao nhiệm vụ cho TS Nguyễn Văn Hân được bổ nhiệm phó trưởng bộ môn Công nghiệp dược

TS Nguyễn Văn Hân, tân phó trưởng bộ môn Công nghiệp dược phát biểu hứa hẹn
 PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quản lý điều hành thay mặt lãnh đạo Nhà trường trao quyết đinh bổ nhiệm trưởng bộ môn Y học cơ sở cho ThS Nguyễn Thị Hiền

PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quản lý điều hành thay mặt lãnh đạo Nhà trường phát biểu giao nhiệm vụ cho CN Tống Thùy Linh được bổ nhiệm phó trưởng phòng Tài chính kế toán
DS CK1 Đỗ Hưng Vượng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ thừa ủy quyền lãnh đạo Nhà trường công bố Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Hợp tác quốc tế 

 CN Đinh Thị Hiền Vân, tân trưởng phòng Hợp tác quốc tế phát biểu hứa hẹn
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quản lý điều hành thay mặt lãnh đạo Nhà trường tặng hoa chúc mừng TS Nguyễn Văn Rư được bổ nhiệm trưởng bộ môn Hóa sinh

PGS.TS Thái Nguyễn Hùng Thu, Phó Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng ThS Nguyễn Phan Dũng được bổ nhiệm trưởng bộ môn Toán tin
​​


15-11-2012

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL