Lý lịch khoa học giảng viên Khoa Quản lý và Kinh tế Dược

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương

TS. Lã Thị Quỳnh Liên

TS. Kiều Thị Tuyết Mai

TS. Trần Thị Lan Anh

TS. Nguyễn Thị Phương Thúy

TS.DSCKII. Phạm Nữ Hạnh Vân

ThS. DSCKII. Lê Thu Thủy

PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà

TS. Đỗ Xuân Thắng

ThS. Vũ Thùy Dương


19-03-2024

99 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL