Danh sách cán bộ Khoa Quản lý và kinh tế Dược

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Phụ trách Khoa

 

 

TS. Phạm Nữ Hạnh Vân

Phó trưởng Khoa

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà

Giảng viên

TS. Trần Thị Lan Anh

Giảng viên, giáo vụ sau đại học

TS. Lã Thị Quỳnh Liên

Giảng viên, giáo tài Khoa

 

TS. Kiều Thị Tuyết Mai

Giảng viên, giáo vụ đại học

 

 

TS. Đỗ Xuân Thắng

Giảng viên kiêm nhiệm

 

TS. Nguyễn Thị Phương Thuý

Giảng viên kiêm nhiệm

 

ThS. Dương Viết Tuấn

Giảng viên (NCS tại Anh)

 

ThS. DSCK II. Lê Thu Thuỷ

Giảng viên

 

DS. Vũ Thị Ánh

Kỹ thuật viên kiêm nhiệm

 

ThS. Vũ Thuỳ Dương

Giảng viên kiêm nhiệm

 

ThS. Nguyễn Phương Chi

Giảng viên (NCS tại Hà Lan)

 

 


30-11-2022

310 3 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL