Danh mục Cơ sở vật chất tại Khoa Quản lý và Kinh tế Dược

1. Phòng làm việc

Khoa Quản lý và kinh tế Dược có 02 phòng giảng viên, được trang bị bàn ghế, máy tính, máy in, hệ thống mạng, điều hoà, máy chiếu đáp ứng theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Phòng Giảng viên số 1: nơi tổ chức các cuộc họp giao ban thường quy, sinh hoạt khoa học, gặp gỡ trao đổi với sinh viên và các đối tác trong và ngoài trường.

Phòng Giảng viên số 2: 

2. Phòng thực tập

Khoa Quản lý và kinh tế Dược có tổng 03 phòng thực hành được trang bị bàn ghế, máy chiếu, ti vi, hệ thống mạng, các tài liệu tra cứu cần thiết đáp ứng nhu cầu các bài thực tập tại Khoa. Trong đó, tại 02 phòng thực tập có 02 nhà thuốc thực hành mô phỏng, được trang bị biển hiệu, tủ thuốc, bàn tư vấn.

Phòng thực tập số 1:

Phòng thực tập số 2:

Phòng thực tập số 3:

3. Danh mục trang thiết bị

STT Tên thiết bị Số lượng
1 Máy tính để bàn 06
2 Máy photocopy 01
3 Máy in 02
4 Máy chiếu 01
5 Màn hình tivi 02
6 Tủ thuốc thực hành 04

 

 

 

 


15-03-2024

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL