Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 4 +5+6 năm 2019

Trong số kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung sau:

BÀI NGHIÊN CỨU
 
RESEARCH ARTICLE
Tổng hợp và thử tác dụng gây độc tế bào ung thư của một số dẫn chất mới thế trên N của 2-(2'-amino)phenyl-6-(benzylamino)quinazolin-4(3H)-on
Nguyễn Thị Lai,Nguyễn Kim Anh, Xa Thị Phương Thảo, Hoàng Thu Trang, Đinh Thị Thanh Hải, Lê Nguyễn Thành, Văn Thị Mỹ Huệ
 
Synthesis and cytotoxic evaluation of novel N-substituted of 2-(2'-amino)phenyl-6-(benzylamino)quinazolin-4(3H)-one derivatives
 
Nguyen Thi Lai, Nguyen Kim Anh, Xa Thi Phuong Thao, Hoang Thu Trang, Dinh Thi Thanh Hai, Le Nguyen Thanh, Van Thi My Hue
Nghiên cứu xây dựng công thức bào chế nanoemulgel curcumin
Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Thu Hương
 
Formulation of nanoemulgel containing curcumin
 
Vu Thi Thu Giang, Nguyen Thu Huong
Các hợp chất phenolic từ lá Trà hoa vàng Cúc Phương (Camellia cucphuongensis)
Phạm Thị Thúy, Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Hoàng Tuấn, Đỗ Thị Hà
 
Phenolic Compounds from the Leaves of Camellia cucphuongensis
Pham Thi Thuy, Nguyen Duc Tung, Nguyen The Hung, Nguyen Hoang Tuan, Do Thi Ha
Mô hình hoá động học phân hủy granisetron trong dung dịch nước
Nguyễn Trần Linh, Nguyễn Thị Thuý
 
Modeling degradation kinetics of granisetron in aqueous solution
Nguyen Tran Linh, Nguyen Thi Thuy
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lưu giữ và hình dáng pic khi phân tích acid amin bằng sắc ký lỏng tương tác thân nước (HILIC)
Vũ Ngân Bình, Lê Đình Hải, Vũ Thị Phương Huế, Nguyễn Đình Tạo, Phạm Thị Thanh Hà
 
Study on factors influencing retention and peak shape of amino acids
in hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)
Vu Ngan Binh, Le Dinh Hai, Vu Thi Phuong Hue, Nguyen Dinh Tao, Pham Thi Thanh Ha
Nghiên cứu quy trình chiết xuất cao khô lá Chè đạt tiêu chuẩn hàm lượng EGCG và giới hạn cafein theo USP 42
 
Trần Trọng Biên, Lê Ngọc Khánh
 
 
Development of an extraction process for producing green tea leaves dry extracts meeting content specifications of EGCG and caffeine in USP 42
Tran Trong Bien, Le Ngoc Khanh
Một số nguồn cung cấp kiến thức chuyên môn cho người bán lẻ thuốc tại Hà Nội: góc nhìn từ người bán thuốc
Lê Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Phương Thuý, Ngô Thị Thuỷ Tiên, Đỗ Xuân Thắng
 
Specialized knowledge sources of Hanoi drug retailers: Perspective of drug retailers
 
Le Thu Thuy, Nguyen Thi Phuong Thuy, Ngo Thi Thuy Tien, Do Xuan Thang
Xây dựng dấu vân tay hóa học tinh dầu nghệ vàng Việt Nam
Nguyễn Quỳnh Chi, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Phương Nhị, Phạm Thị Kiều Dung, Nguyễn Thị Linh
 
Characterization of chemical fingerprints of turmeric oil
Nguyen Quynh Chi, Pham Tuan Anh, Nguyen Phuong Nhi, Pham Thi Kieu Dung, Nguyen Thi Linh
ĐIỂM TIN THÔNG TIN THUỐC – CẢNH GIÁC DƯỢC
 
 
DRUG INFORMATION & PHARMACOVIGILANCE HIGHLIGHTS
ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG
 
NEWS POINT
 


21-01-2020

136 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL