Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 2 năm 2018

​Trong số kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung như sau:

Bài nghiên cứu
Research
Nguy cơ gặp bệnh thận trên bệnh nhân sử dụng thuốc cản quang trong chẩn đoán hình ảnh: nghiên cứu thuần tập ghép cặp theo điểm xác suất
Nguyễn Thu Hương, Trần Trung,
Nguyễn Đình Hùng,Vũ Đình Hòa,
Nguyễn Hoàng Anh
Risk of contrast media-induced nephropathy on patients: A cohort study with propensity score matching method
Nguyen Thu Huong, Tran Trung,
Nguyen Dinh Hung, Vu Dinh Hoa,
Nguyen Hoang Anh
Khảo sát chất lượng cuộc sống của bệnh nhân hen phế quản tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Hoàng Tiên, Phạm Xuân Khôi,
Bùi Thị Hương Quỳnh
Quality of life of asthmatic patients at University Medical Center, Ho Chi Minh City
Tran Hoang Tien, Pham Xuan Khoi,
Bui Thi Huong Quynh
Đánh giá ảnh hưởng của PEG liposom doxorubicin và doxorubicin tự do đến một số chỉ số xét nghiệm trên thỏ thực nghiệm
Bùi Bá Minh, Phạm Thị Minh Huệ,
Nguyễn Thị Lập
Influence of PEGlated liposomal doxorubicin on some parametters in experimental rabbits in comparision with free doxorubicin
Bui Ba Minh, Pham Thi Minh Hue,
Nguyen Thi Lap
Sàng lọc in silico các hợp chất flavonoid tiềm năng có tác dụng ức chế UDP-Galactopyranose mutase (UGM)
Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thu Hằng,
Phạm Thế Hải, Hồ Đăng Phúc,
Ngô Minh Khoa, Nguyễn Văn Tuấn
In silico screening for potential flavonoids as UDP-Galactopyranose mutase (UGM) inhibitors
Nguyen Van Phuong, Nguyen Thu Hang,
Pham The Hai, Ho Dang Phuc,
Ngo Minh Khoa, Nguyen Van Tuan
Nghiên cứu tác dụng tăng cường hoạt tính estrogen thông qua sự tăng trưởng tế bào biểu mô âm đạo động vật thí nghiệm của Sắn dây củ tròn (Pueraria candollei Var. Mirifica)
Đào Thị Vui, Nguyễn Thu Hằng,
Mai Thị Ngoan, Đặng Thị Vân Anh,
Nguyễn Quốc Huy
Evaluation of the estrogenic activity of Pueraria candollei var. mirifica in ovariectomized rats using vaginal cornification assay
Dao Thi Vui, Nguyen Thu Hang,
Mai Thi Ngoan, Dang Thi Van Anh,
Nguyen Quoc Huy
Nghiên cứu cải thiện độ tan của lornoxicam ứng dụng bào chế viên nén giải phóng nhanh
Đồng Thị Hoàng Yến, Phạm Thành Đạt
Trịnh Thị Vân Anh, Vũ Đình Tuấn,
Nguyễn Thạch Tùng, Nguyễn Đăng Hòa
Improvement of lornoxicam solubility applied in preparation of fast release tablets
Dong Thi Hoang Yen, Pham Thanh Dat,
Trinh Thi Van Anh, Vu Dinh Tuan,
Nguyen Thach Tung, Nguyen Dang Hoa
Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Hải,
Nguyễn Gia Anh Tuấn, Nguyễn Đình Luyện
Synthesis of pazopanib hydrochloride as an antineoplastic drug. Part I: Synthesis of indazole and sulfonamide component
Nguyen Van Giang, Nguyen Van Hai,
Nguyen Gia Anh Tuan, Nguyen Dinh Luyen
Điểm tin Thông tin thuốc - Cảnh giác dược
Drug information & pharmacovigilance highlights
Điểm tin hoạt động
News point


20-08-2018

112 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL