Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 2 năm 2017

​Trong số báo kỳ này, tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung các bài báo như sau:

Bài nghiên cứu
Research
* Khảo sát phản ứng có hại phòng tránh được từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR ở Việt Nam
Đoàn Thị Phương Thảo, Trần Thu Thủy, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh
* Identify preventable adverse drug reaction from pharmacovigilance database of Viet Nam
Doan Thi Phuong Thao, Tran Thu Thuy, Vu Dinh Hoa, Nguyen Hoang Anh
* Xây dựng công thức viên nén venlafaxin 75 mg giải phóng kéo dài dạng bơm thẩm thấu tự tạo lỗ xốp
Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Khanh, Vũ Thị Thu Giang, Đoàn Cao Sơn
* Formulation of controlled porosity osmotic pump tablets containing venlafaxine hydrocloride 75 mg
Nguyen Van Ha, Nguyen Van Khanh, Vu Thi Thu Giang, Doan Cao Son
* Xác  định  methylen-dioxy-methamphetamin trong tóc bằng sắc ký khí khối phổ
Phạm Quốc Chinh ,Nguyễn Thị Sinh,
Phạm Lê Minh, Trần Việt Hùng, Nguyễn Tiến Vững
* Determination of methylen-dioxy-methamphetamine in hair by gas chromatography mass spectrometry
Pham Quoc Chinh, Nguyen Thi Sinh, Pham Le Minh, Tran Viet Hung,
Nguyen Tien Vung
* Nghiên cứu tác dụng hạ acid uric của Mán đỉa trên động vật thực nghiệm
Nguyễn Thùy Dương, Phan Thị Anh Thư,
Nguyễn Quỳnh Chi, Nguyễn Hoàng Anh
* Hypouricemic action of Archidendron clypearia in Mice
Nguyen Thuy Duong, Phan Thi Anh Thu, Nguyen Quynh Chi, Nguyen Hoang Anh
* Xây dựng phương pháp phân tích đồng thời cephalexin, cefixim, cefdinir bằng điện di mao quản vùng
Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Thị Huệ, Lê Đình Chi,
* Developing a method for simultaneous determination of cephalexin, cefixime and cefdinir by capillary zone electrophoresis
Le Thi Hue, Le Dinh Chi,
Nguyen Thi Thuy Linh
* Xây dựng phương pháp định lượng đồng phân quang học của atenolol bằng phương pháp UPLC/DAD
Nguyễn Thị Ngọc Vân,
Nguyễn Huỳnh Kim Ngân,
Nguyễn Thị Kiều Anh
* Simultaneous determination of atenolol enantiomers by UPLC/DAD
Nguyen Thi Ngoc Van,
Nguyen Huynh Kim Ngan,
Nguyen Thi Kieu Anh
Thông tin thuốc - Cảnh giác dược
* Phản ứng trên da liên quan đến thuốc
Nguồn: Actualités pharmaceutiques, số 543, tháng 02/2015
Người dịch và tổng hợp: Dương Thị Thanh Mai, Hoàng Hà Phương
Điểm tin hoạt động
* Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
* Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Dược Hà Nội


07-03-2018

64 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL