Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 2 năm 2016

Số 2 năm 2016 của Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc có 6 bài nghiên cứu khoa học, 1 bài thông tin thuốc và tin bài về tình hình hoạt động của Trường. Các bài báo đăng trong Tạp chí số này cụ thể là:​ ​

Bài nghiên cứu
1. Nghiên cứu tổng hợp mafenid acetat từ alcol benzylic sử dụng phản ứng Ritter của nhóm tác giả Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Hải, Bùi Phúc Tiến, Nguyễn Đình Luyện, Chu Ngọc Khánh, Nguyễn Như Lâm (Xem đầy đủ tại đây​)
2. Định lượng saponin toàn phần trong Giảo cổ lam dùng gypenoside XVII làm chất đối chiếu của nhóm tác giả Nguyễn Thị Kiều Anh, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thu Hương, Phạm Thành Suôl, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Quang Lục (Xem đầy đủ tại đây)

3. Ứng dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao trong điều chế nguyên liệu làm chất chuẩn với các đồng phân quang học evodiamin của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Vân, PhạmThành Suôl (Xem đầy đủ tại đây)

4. Các triterpenoid phân lập từ phân đoạn n-hexan quả Ngũ vị tử nam (Schisandra sphenanthera Rehder. E.H Wilson in Sargent) của nhóm tác giả Trần Thanh Hà, Nguyễn Minh Khởi, Đỗ Thị Hà, Đào Thị Thanh Hiền (Xem đầy đủ tại đây)

5. Triển khai mô hình gây tăng acid uric huyết thanh mạn tính trên chuột cống trắng thực nghiệm và áp dụng đánh giá tác dụng của cao phân đoạn n-butanol Hy thiêm của nhóm tác giả Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Thúy (Xem đầy đủ tại đây)

6. Phân tích gộp về vai trò của metformin trong điều trị tăng cân trên bệnh nhân sử dụng các thuốc an thần kinh không điển hình của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thành Hải (Xem đầy đủ tại đây)
Thông tin thuốc
Sử dụng thuốc điều trị ho ở trẻ em do nhóm tác giả Nguyễn Tiến Pháp, Lương Anh Tùng, Hoàng Hà Phương lược dịch(Xem đầy đủ tại đây)
Điểm tin
1. Hội nghị các bí thư chi bộ triển khai công tác tháng 4 và trao các Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng cho tập thể, cá nhân có thành tích năm 2015.

2. Hội nghị Khoa học – Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y – Dược Việt Nam lần thứ XVIII.


06-01-2017

131 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL