Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 1 năm 2018

​Trong số báo kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung như sau:

Bài nghiên cứu
Research
* Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano fenofibrat
Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Hải Phượng, Ninh Thị Kim Thu, Trần Ngọc Bảo
* Study on preparation of fenofibrate nanoparticles
Nguyen Ngoc Chien, Nguyen Thi Hai Phuong, Ninh Thi Kim Thu, Tran Ngoc Bao
* Đánh giá sinh khả dụng đường uống của hệ tiểu phân nano curcumin trên chuột thí nghiệm
Dương Thị Hồng Ánh, Hoàng Văn Đức,
Nguyễn Văn Long, Nguyễn Trần Linh
* Oral bioavailability of curcumin nanoparticles in mice
Duong Thi Hong Anh, Hoang Van Duc,
Nguyen Van Long, Nguyen Tran Linh
* Tổng hợp và thử tác dụng kháng lao in vitro của một số dẫn chất pyranophenothiazin
Nguyễn Thị Thuận, Hanh Dufat,
Sylvie Michel
* Synthesis and bioactivity evaluation of some pyranophenothiazine derivatives
Nguyen Thi Thuan, Hanh Dufat,
Sylvie Michel
* Tác dụng của Andiabet trên khả năng ức chế tăng glucose máu sau ăn và trên mức kháng insulin của chuột nhắt gây đái tháo đường kiểu typ 2
Nguyễn Thị Hương Giang,
Nguyễn Trọng Thông, Đào Thị Vui
* Inhibitivity on hyperglycemic postprandial blood glucose and antagonism with insulin resistance of Andiabet in type 2 diabetic mice model
Nguyen Thi Huong Giang,
Nguyen Trong Thong, Dao Thi Vui
* Định lượng đồng thời, trực tiếp glycin, cystein và amoni glycyrrhizinat trong chế phẩm thuốc tiêm bằng sắc ký lỏng
tương tác thân nước (HILIC)
Vũ Ngân Bình, Đỗ Thị Tuyết Nhung,
Nguyễn Hoàng Lê, Vũ Đặng Hoàng,
Phạm Thị Thanh Hà
* Simulteneous and direct determination of glycine, cysteine and ammonium glycyrrhizinate in an intravenous solution by hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)
Vu Ngan Binh, Do Thi Tuyet Nhung,
Nguyen Hoang Le, Vu Dang Hoang,
Pham Thi Thanh Ha
* Khảo sát thực trạng báo cáo thiếu biến cố bất lợi nghiêm trọng tại các tổ chức nhận thử thuốc trên lâm sàng tại Việt Nam
Võ Thị Nhị Hà, Nguyễn Vĩnh Nam,
Đỗ Xuân Thắng,Nguyễn Ngô Quang,
Lương Anh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
* Omission of serious drug adverse events (SAEs) in clinical research reports of Vietnam
Vo Thi Nhi Ha, Nguyen Vinh Nam,
Do Xuan Thang, Nguyen Ngo Quang,
Luong Anh Tung, Nguyen Thanh Binh
Điểm tin Thông tin thuốc - Cảnh giác dược
Drug information & pharmacovigilance highlights
Điểm tin hoạt động
News point


31-05-2018

47 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL