Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 1 năm 2017

​Trong số báo kỳ này, tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung các bài báo như sau:

Bài nghiên cứu
Research
* Tổng quan hệ thống và phân tích gộp các nghiên cứu quan sát về biến cố bất lợi của thuốc trong điều trị lao đa kháng/lao siêu kháng
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Hồng Dương,
Cao Thị Thu Huyền, Vũ Đình Hòa,
Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Viết Nhung
*Adverse drug events in the treatment of multidrug and extensively drug - resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis
Nguyen Thi Thuy, Nguyen Hong Duong, Cao Thi Thu Huyen, Vu Dinh Hoa, Nguyen Hoang Anh, Nguyen Viet Nhung
* Loại bỏ ảnh hưởng nền trong phân tích kháng sinh cloramphenicol bằng cột sắc ký ái lực miễn dịch
Nguyễn Đức Thịnh, Chu Phạm Ngọc Sơn, Trần Linh Thước
* Removal of sample matrix effects for chloramphenicol analysis by an affinity immunochromatography column.
Nguyen Duc Thinh, Chu Pham Ngoc Son,
Tran Linh Thuoc
* Xây dựng quy trình định lượng đồng thời paracetamol, ibuprofen và tạp C của ibuprofen bằng phương pháp UPLC/DAD Nguyễn Thị Ngọc Vân, Trần Thị Tiết Nghĩa
* Simultaneous determination of paracetamol, ibuprofen and related impurity of ibuprofen by UPLC/DAD
Nguyen Thi Ngoc Van, Tran Thi Tiet Nghia
* Tổng hợp và thử tác dụng ức chế enzym glutaminyl cyclase của một số dẫn chất pyrimidin của N-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)propyl-N’-(3-methoxy-4-alkyloxyphenyl)thiourea
Trần Phương Thảo, Trần Thị Thu Hiền
* Synthesis and evaluation of human glutaminylcyclase-inhibitive activity of new pyrimidine derivatives bearing N-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)propyl-N'-(3-methoxy-4-alkyloxyphenyl)thiourea
Tran Phuong Thao, Tran Thi Thu Hien
* Nghiên cứu đặc điểm hình thái và xác định lại tên khoa học của cây thuốc Tơ mành
Nghiêm Đức Trọng, Trần Văn Ơn,
Nguyễn Văn Hiếu
* Study on morphological characteristics and scientific identification of the Vietnamese medicinal plant named "To manh"
Nghiem Duc Trong, Tran Van On,
Nguyen Van Hieu
* Tác dụng giảm ho, long đờm của cao đặc bài thuốc AZK trên mô hình thực nghiệm
Nguyễn Mạnh Tuyển, Phùng Hòa Bình,
Đỗ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thùy Dương
* Antitussive and expectorant effects of the soft extracts made from the herbal remedy AZK on experimental animals.
Nguyen Manh Tuyen, Phung Hoa Binh,
Do Thi Thu Thuy, Nguyen Thuy Duong
Thông tin thuốc - Cảnh giác dược
* Các biến chứng tim mạch của nhiễm toan ceton
Nguồn: US Pharm. 2016; 41(2):39-42
Người dịch: Lê Thị Quỳnh Giang,
Lương Anh Tùng
Điểm tin hoạt động
* Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
* Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị ngày 06/01/2017.


16-06-2017

56 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL