Bảo vệ luận văn thạc sỹ ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất của K26

Từ ngày 08/5/2023 đến 17/5/2023, 10 học viên cao học K26 lần lượt bảo vệ luận văn thạc sỹ ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất


12-05-2023

102 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL