Lịch bảo vệ luận án của NCS. Đỗ Hữu Tuấn

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Đỗ Hữu Tuấn- Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

​​7.2. (website) TBao lich BV LA TS_Đỗ Hữu Tuấn.doc


03-05-2020

46 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL