Giới thiệu Khoa

Văn phòng Khoa Công nghệ sinh học tại tầng 1 nhà C1 - Trường Đại học Dược Hà Nội
 

Thông tin chung

Tên tiếng Việt: Khoa Công nghệ sinh học

Tên tiếng Anh: Faculty of Biotechnology

Email: cnsh@hup.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 1 nhà C1 - Trường Đại học Dược Hà Nội, 15 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Trưởng Khoa: PGS. TS. Phùng Thanh Hương - Email: huongpt@hup.edu.vn

Vị trí, chức năng

Khoa Công nghệ sinh học là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý viên chức, người lao động, đào tạo bậc đại học, sau đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyên môn và các hoạt động khác trong các lĩnh vực về sinh học, công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan.

Quá trình phát triển

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐTDHN ngày 12/3/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Dược Hà Nội về việc thông qua Chiến lược, kế hoạch phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2045, Trường Đại học Dược Hà Nội đã xác định mục tiêu Xây dựng thành Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực (trong lĩnh vực dược) theo định hướng đại học nghiên cứu kết hợp thực hành nghề nghiệp (2025 - 2030), thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về dược của cả nước; định hướng đại học đổi mới sáng tạo (2030), và trở thành đại học đổi mới sáng tạo vào 2045.

Trong những năm qua, Công nghệ sinh học (CNSH) ở Việt Nam đã có những tiến bộ nhanh và hiện đang từng bước tiến lên quy mô công nghiệp. Nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của ngành CNSH, công tác xây dựng cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực cho nền CNSH đã được các cấp, ngành, tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Theo Quyết định số 553/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển CNSH đến năm 2030, ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các nhóm sản phẩm trong y dược, nông nghiệp, công thương và môi trường được ưu tiên đẩy mạnh và phát triển. Cùng với sự phát triển của các ngành khác, ngành Công nghệ sinh học được coi là một trong những trụ cột cơ bản trong giai đoạn bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong bối cảnh đó, Khoa Công nghệ sinh học được thành lập theo Quyết định số 484/QĐ-DHN ngày 23/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao cũng như nghiên cứu khoa học định hướng Công nghệ sinh học ứng dụng trong Y Dược.

Khoa Công nghệ sinh học hiện nay do PGS. TS. Phùng Thanh Hương làm Trưởng khoa, bao gồm 3 bộ môn:

  1. BM Hóa sinh - Phụ trách BM: PGS. TS. Phùng Thanh Hương
  2. BM Vi sinh và Sinh học - Phụ trách BM: TS. Nguyễn Quỳnh Lê
  3. BM Công nghệ sinh học Dược - Phụ trách BM: PGS. TS. Phùng Thanh Hương​

Với đội ngũ Giảng viên có trình độ cao, mạng lưới giảng viên thỉnh giảng rộng khắp ở các công ty, bệnh viện, viện nghiên cứu, và các đối tác quốc tế, Khoa đã và đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, triển khai nhiều đề tài các cấp với các kết quả được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Hoạt động giảng dạy, đào tạo

​1. Tham gia giảng dạy, đào tạo đại học các ngành Dược học, Hóa dược, Hóa học, Công nghệ sinh học

2. Tham gia giảng dạy, đào tạo sau đại học các ngành Hóa sinh dược, Công nghệ dược phẩm và bào chế, Hóa phân tích và Kiểm nghiệm thuốc

Hướng nghiên cứu chính

1. Đánh giá hoạt tính sinh học của các chất/hợp chất

2. Công nghệ sinh học nano, micro ứng dụng trong Y - Dược

3. Gen dược học và cá thể hóa điều trị

4. Probiotics và các sản phẩm có hoạt tính sinh học từ VSV

5. Vi sinh học

6. Hóa sinh lâm sàng

7. Sinh học tế bào

8. Đánh giá chất lượng và hiệu quả thuốc sinh học

 

Cán bộ, học viên, sinh viên Khoa Công nghệ sinh học trong Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm
 


04-10-2022

5928 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL