Tập thể nữ Bộ Môn Hoá Dược – Khoa Công nghệ Hóa Dược - Trường Đại học Dược Hà Nội được Bộ Y tế đề nghị Uỷ ban giải thưởng Quốc gia xét tặng giải thưởng Kovalevskaia năm 2022

Giải thưởng Kovalevskaia là giải thưởng thường niên dành tặng cho những tập thể, cá nhân nữ khoa học gia xuất sắc, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân là các nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực - kinh tế, xã hội và văn hóa.

Xem chi tiết: https://www.hup.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/tap-the-nu-bo-mon-hoa-duoc-khoa-cong-nghe-hoa-duoc-truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-duoc-bo-y-te-de-nghi-ubgt-quoc-gia-xet-tang-giai-thuong-kovalevskaia-4274


CNHD - 08-12-2022

71 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL