Bộ môn Hóa dược - Lễ bàn giao công việc quản lý bộ môn

​​Theo quyết định số 855/QĐ-DHN ngày 23/8/2019 về việc thôi giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Hóa dược và quyết định 856/QĐ-DHN ngày 23/8/2019 về việc cử Phụ trách Bộ môn Hóa dược. Ngày 03/9/2019 trước sự chứng kiến của PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải - đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, DS. Đỗ Hưng Vượng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cùng toàn thể cán bộ viên chức Bộ môn Hóa dược, GS.TS. Nguyễn Hải Nam đã tiến hành các thủ tục bàn giao công việc quản lý Bộ môn cho PGS.TS. Phan Thị Phương Dung theo đúng qui định.
20190903_080437.jpg20190903_080535.jpg
20190903_080819.jpg

20190903_081148.jpg

20190903_082907.jpg10-01-2020

68 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL