Quyết định của Thủ tướng chính phủ Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

quyet-dinh-06-2020-qd-ttg-to-chuc-va-quan-ly-hoi-nghi-hoi-thao-quoc-te-tai-viet-nam.pdfquyet-dinh-06-2020-qd-ttg-to-chuc-va-quan-ly-hoi-nghi-hoi-thao-quoc-te-tai-viet-nam.pdf


22-05-2020

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL