Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

71_2018_TT-BTC_Quy dinh ve che do tiep khach nuoc ngoai va chi to chuc hoi nghi hoi thao.pdf71_2018_TT-BTC_Quy dinh ve che do tiep khach nuoc ngoai va chi to chuc hoi nghi hoi thao.pdf


28-05-2020

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL