Chỉ thị về đi nước ngoài

Chỉ thị 38-CT/TW ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài;​

​​Chi thi 38-CT.TW tang cuong quan ly doan di cong tac.pdfChi thi 38-CT.TW tang cuong quan ly doan di cong tac.pdf


27-07-2016

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL