Tin Hội thi tuyên truyền Luật phòng chống tác hại thuốc lá cụm số 1

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-CĐYTVN ngày 06/6/2016 của Công Đoàn Y tế Việt Nam về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành y tế trong việc thực thi Luật phòng, chống thuốc lá. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức đội thi tham gia vào Hội thi của cụm số 1​

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-CĐYTVN ngày 06/6/2016 của Công Đoàn Y tế Việt Nam về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành y tế trong việc thực thi Luật phòng, chống thuốc lá. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá; giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành y tế cùng người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng xã hội không hút thuốc lá trong các cơ quan đơn vị, xây dựng môi trường cơ sở không khói thuốc lá.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức đội thi tham gia vào Hội thi của cụm số 1. Sau khi được lựa chọn, Đội thi đã tiến hành luyện tập khẩn trương, tích cực. Hội thi được tổ chức tại Bệnh viên Bạch Mai vào ngày 31/3 vừa qua. Sau khi tham gia 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức, sân khấu hóa tuyên truyền, Đội thi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ Ban Giám khảo, đặc biệt là tính sáng tạo, tính tuyên truyền trong phần thi sân khấu hóa. Kết quả chung cuộc, Đội tuyển nhận giải Khuyến khích tập thể.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thi:
IMG_9906.jpg


16-05-2017

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL