Thông báo tổng kết công tác công đoàn năm 2011

CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

Số: 66 TB/CĐ-DHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

Kính gửi: các tổ công đoàn

Để triển khai việc thực hiện kế hoạch công tác quý IV năm 2011 của Công đoàn cấp trên và một số công tác của công đoàn trường, Ban Chấp hành CĐ phổ biến tới các tổ công đoàn một số nội dung sau:

1. Về việc tổng kết công tác công đoàn năm 2011

Thực hiện công văn số 343/CV - CĐYT ngày 3 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2010 cho các Công đoàn cơ sở khối Trường trực thuộc Bộ Y tế, BCHCĐ trường hướng dẫn các tổ tiến hành tổng kết công tác Công đoàn như sau:

1. Tổ chức họp tổ Công đoàn đánh giá hoạt động của tổ trong năm 2011, đề xuất phương hướng hoạt động năm 2012.

2. Bình xét các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể (theo hướng dẫn cụ thể ở thông báo về công tác thi đua gửi kèm thông báo này).

3. Đăng ký các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể.

Tất cả các văn bản liên quan đến công tác tổng kết Công đoàn năm 2011 (Biên bản họp tổ công đoàn, bản tự chấm điểm hoạt động CĐ của tổ, bản đăng ký các danh hiệu thi đua theo mẫu gửi kèm) gửi về BCHCĐ cho đồng chí Phạm Văn Tươi (Phó CTCĐ, trưởng ban thi đua) - P. CTCTrị, Tel: 43 933 0774, DĐ: 0904 411 546. Chậm nhất vào ngày thứ năm, 1/12/2011.

2. Thông báo về việc điều chỉnh chế độ thăm viếng việc hiếu

Căn cứ nghị quyết cuộc họp BCH công đoàn, các tổ trưởng tổ công đoàn ngày 01 tháng 7 năm 2011, về mức điều chỉnh chế độ thăm viếng việc hiếu đối với đoàn viên là CBVC đương nhiệm, CBVC đã nghỉ hưu, vợ hoăc chồng và tứ thân phụ mẫu của đoàn viên là CBVC đương nhiệm, CBVC đã nghỉ hưu của nhà trường như sau:

- Tiền phúng viếng: 500.000 đồng

 - Một vòng hoa (theo thời giá)

Vậy BCH CĐ trường xin thông báo để các tổ công đoàn được biết và thực hiện chu đáo việc thăm hỏi khi có việc hiếu của đoàn viên công đoàn nhà trừơng hoặc ngưòi thân theo chế độ.

3. Kế hoạch tổ chức tập luyện Cầu lông

Nhằm phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Tập luyện thi đấu cho đội tuyển cầu lông của công đoàn trường. Tăng cường giao lưu, tạo không khí vui tươi, đoàn kết các đơn vị. Ban chấp hành công đoàn trường thông báo tới các tổ công đoàn lịch luyện tập môn cầu lông tại sân trường ĐH Dược HN như sau:

- Thời gian luyện tập: Thời gian: từ 17h00, các buổi chiều thứ 2; thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Bắt đầu từ 22/11/2011

- Đối tượng tham gia: Tất cả các đoàn viên công đoàn trường

- Nội dung luyện tập: đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

4. Về việc đăng ký hồ sơ xét bằng lao động sáng tạo

Theo nội dung công tác phổ biến tại cuộc họp sơ kết công tác công đoàn giữa nhiệm kỳ ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Công đoàn Y tế Việt Nam, hàng năm, vào dịp tháng 1,2 (trong khoảng từ 1/1 – 15/2) và tháng 6,7  (trong khoảng từ 1/6 – 15/7) Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ tiếp nhận các hồ sơ đăng ký xin cấp bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của các đoàn viên công đoàn thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế VN. Tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ đề nghị xét cấp bằng lao động sáng tạo như sau:

- Tiêu chuẩn

Là đoàn viên Công đoàn xuất sắc và trong lao động có một trong ba thành tích sau:
a/ Có ít nhất một sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được ứng dụng vào thực tế của đơn vị và có giá trị làm lợi về kinh tế hoặc ý nghĩa xã hội tuỳ theo từng đối tượng :

- Đối với đoàn viên Công đoàn và viên chức lao động có trình độ trung cấp chuyên nghiệp (không phải là lãnh đạo đơn vị) có các giải pháp, sáng kiến làm lợi từ 20 triệu đồng/năm hoặc 3 năm liên tục có giải pháp, sáng kiến làm lợi tổng cộng 30 triệu đồng/3 năm.

- Đối với đoàn viên Công đoàn và viên chức lao động có trình độ chuyên môn từ cao đẳng nghề trở lên (không là cán bộ lãnh đạo đơn vị) có giải pháp làm lợi từ 50 triệu đông trở lên.
- Đối với đoàn viên Công đoàn là cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc người quản lý doanh nghiệp có giải pháp công nghệ làm lợi ít nhất 80 triệu đồng, hoặc cải tiến quản lý về tổ chức sản xuất có ý nghĩa kinh tế xã hội tiêu biểu của ngành được Hội đồng khao học kỹ thuật chuyên ngành công nhân (Quyết định bằng văn bản)

 b/. Có đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp ngành TW hoặc cấp tỉnh/thành phố đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đối với đề tài lớn phải nghiên cứu nhiều năm hoặc phải chia làm nhiều đề tài nhánh nếu từng phần hoặc đề tài nhánh đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và được ứng dụng có hiệu quả cũng được xem xét đề nghị khen thưởng

c/. Những giải pháp công nghệ đạt giải trong các cuộc thi khu vực và quốc tế ; giải nhất nhì ba hoặc giải A, B, C trong các hội thi quốc gia và cấp tỉnh, thành phố, ngành TW.

- Thủ tục và hồ sơ xét đề nghị lao động sáng tạo gồm

1. Bản báo cáo tóm tắt thành tích lao động sáng tạo và hoạt động Công đoàn của cá nhân có xác nhận của BCH CĐCS.

2. Bản mô tả (vắn tắt) sáng chế hoặc giải pháp được ứng dụng tại cơ quan đơn vị (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị hoặc hội đồng khoa học kỹ thuật nghiệm thu).

3. Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH, hoặc Biên bản nghiệm thu sáng kiến của đơn vị, các văn bản xác nhận thành tích trong các hội thi của giải pháp hoặc sáng chế. (Văn bản chính hoặc sao của cấp quản lý đề tài NCKH) .

4. Văn bản xác nhận phạm vi ứng dụng của sáng kiến, hoặc giải pháp, hoặc sáng chế của đơn vị ứng dụng và Quyết định thưởng bằng tiền cho tác giả của đơn vị ứng dụng.

5. Tờ trình đề nghị khen thưởng của CĐCS có ý kiến của cấp Uỷ.

BCH CĐ sẽ tiếp nhận hồ sơ, báo cáo đề nghị về Công đoàn Y tế Việt Nam cho các đoàn viên công đoàn có đủ điều kiện, không hạn chế số lượng và số lần đề nghị khen thưởng lao động sáng tạo (trong ngành đã có những cá nhân được tặng bằng lao động sáng tạo 6 lần)

Đề nghị các đồng chí tổ trưởng các tổ nghiên cứu kỹ nội dung thông báo và triển khai các công tác kịp thời hiệu quả.

 Nơi gửi: - Đảng uỷ (để báo cáo)

- BGH (để phối hợp)

- Các tổ CĐ (để thực hiện)

- Lưu VPCĐ

TM. BCH Công Đoàn

Chủ tịch

(Đã ký)

Đinh Thị Thanh Hải

​​ Mẫu tóm tắt biên bản họp tổ công đoàn năm 2011.docMẫu tóm tắt biên bản họp tổ công đoàn năm 2011.doc

​​ Mẫu đăng ký thi đua năm 2012.docMẫu đăng ký thi đua năm 2012.doc


31-07-2012

102 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL