Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn năm 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017, tại phòng Hội thảo 1, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn mới.

Tới dự buổi Lễ kết nạp, có PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải, Chủ tịch, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn, các đồng chí là tổ trưởng công đoàn và 6 viên chức, người lao động được kết nạp vào tổ chức công đoàn đợt này. Đã thành nền nếp, hàng năm, sau khi có quyết định tuyển dụng viên chức, người lao động của chính quyền, Ban Chấp hành Công đoàn đã gặp gỡ tuyên truyền giúp cho viên chức, người lao động mới được tuyển dụng thấy được quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức Công đoàn, trên cơ sở đó tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn.Tại buổi Lễ, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải, Chủ tịch công đoàn Trường đã giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên, cơ cấu tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Nhà trường nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí chủ tịch chúc mừng các đoàn viên công đoàn mới được kết nạp đợt này và mong muốn trên từng cương vị công tác, các đoàn viên công đoàn mới không ngừng phấn đấu, chung sức, chung lòng đóng góp công sức để xây dựng công đoàn, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển. Đồng chí chủ tịch cũng lưu ý các tổ trưởng có đoàn viên mới được kết nạp cần quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để các đoàn viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Đồng chí Trần Thị Thoa, đại diện đoàn viên được kết nạp đọc đơn xin gia nhập Công đoàn, đồng chí Đào Công Hiếu, UV thay mặt BCH CĐ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới. PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - Chủ tịch, đã trao thẻ và chúc mừng 06 viên chức và người lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn trường năm 2017. Đại diện đoàn viên mới kết nạp, đoàn viên công đoàn mới Lê Thiên Kim phát biểu và xin hứa sẽ không ngừng  phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở trường Đại học Dược Hà Nội ngày càng phát triển vững mạnh.

IMG_9001-2.jpg
Đ/c Trần Thị Thoa - đại diện đoàn viên được kết nạp đọc đơn xin gia nhập Công đoàn
IMG_9002-4.jpg
Đ/c Đào Công Hiếu, UV thay mặt BCH CĐ công bố Quyết định 

kết nạp đoàn viên công đoàn mới. 
IMG_9012-1.jpg
Đại diện đoàn viên công đoàn mới kết nạp Lê Thiên Kim phát biểu
IMG_9008-3.jpg
PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - Chủ tịch CĐ trao thẻ cho các đoàn viên công đoàn mới


13-01-2017

49 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL