Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2017

Sáng 05/10/2017 tại Phòng Hội đồng, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ Công đoàn chuẩn bị cho tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, Hướng dẫn, triển khai các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.​

Tham dự lớp tập huấn có GS.TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quản lý, điều hành Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn, các đồng chí là tổ trưởng công đoàn. 

 Phát biểu khai mạc Hội nghị PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải, UVBCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường  quán triệt mục đích, ý nghĩa của lớp tập huấn và yêu cầu các trưởng tiểu ban theo cương vị chức trách được phân công, chuẩn bị đầy đủ các loại mẫu biểu, bám sát hướng dẫn của trên và căn cứ tình hình thực tế của Công đoàn Trường, hướng dẫn cụ thể giúp các tổ hiểu đúng để tổ chức thực hiện thống nhất.

Chương trình tập huấn tập trung chủ yếu vào các nội dung: Hướng dẫn Đại hội các tổ công đoàn, bầu tổ trưởng nhiệm kỳ mới; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022;  giới thiệu những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới; bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022  được tổ chức vào tháng 12/2017 và hướng dẫn các tổ công đoàn tiến hành tổng kết công tác công đoàn năm 2017, lựa chọn, bình bầu những cá nhân tiêu biểu đề nghị cấp trên khen thưởng. Đặc biệt tại hội nghị tập huấn các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những nội dung còn vướng mắc trong tổ chức thực hiện  và đề xuất một số kiến nghị để nhiệm kỳ mới tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, GS.TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quản lý, điều hành thay mặt lãnh đạo Nhà trường biểu dương Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã tổ chức tốt các hoạt động thi đua, phố hợp nhịp nhàng với Ban Giám hiệu giúp lãnh đạo Nhà trường triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, quan tâm chăm lo và bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động Nhà trường. Trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng  Nhà trường thành khối đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị tập huấn đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch đã đề ra./. ​

IMG_4785-05.jpg
PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường khai mạc

Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn năm 2017

IMG_4809 -02.jpg
GS.TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quản lý,

điều hành Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị 


16-10-2017

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL