Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Dược Hà Nội được tín nhiệm bầu vào BCH CĐ Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Được vinh dự lựa chọn là đơn vị Tổ chức Đại hội điểm của khối Công đoàn ngành Trung ương, sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc và tích cực ngày 19-20/07/2023, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” đã diễn ra thành công tốt đẹp

Về dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng với 248 đại biểu, đại diện cho hơn 51 nghìn đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Việt Nam.

Toàn cảnh Đại hội

Sau hai ngày làm việc sôi nổi, đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã trao đổi thảo luận không chỉ về những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vô cùng khó khăn 2017-2023 mà còn đề cập tới những vấn đề quan trọng, thiết thực đối với mỗi cán bộ Y tế như :Sửa đổi Luật An toàn Vệ sinh lao động, Luật An toàn lao động, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Dược, Bộ Luật Hình sự liên quan đến vấn đề bạo hành y tế…

Đại hội đã đặt ra 8 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ, đó là:

Chỉ tiêu 1: Thành lập mới 05 Công đoàn cơ sở, kết nạp 3000 lao động mới vào tổ chức công đoàn.

Chỉ tiêu 2: Ít nhất 80% ĐV, NLĐ tại khối trường, bệnh viện, cơ quan hành chính; 65% ĐV, NLĐ doanh nghiệp được tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Chỉ tiêu 3: 100% cán bộ chuyên trách được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác; 100% cán bộ công đoàn không chuyên trách được tiếp cận các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn phù hợp. 100% chủ tịch CĐCS mới được đào tạo bồi dưỡng, tập huấn do công đoàn cấp trên tổ chức.

Chỉ tiêu 4: Công đoàn cơ sở giới thiệu 3000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Chỉ tiêu 5: 85% Công đoàn cơ sở đủ điều kiện doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp, trong đó 95% thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật

Chỉ tiêu 6: Tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới đến 90% cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn; Thành lập mới 03 ban nữ công quần chúng; 90% ban nữ công quần chúng được tiếp cận các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động.

Chỉ tiêu 7: 100% Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐYT tỉnh, thành phố được tiếp cận các hội nghị, tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam.

Chỉ tiêu 8: 80% Công đoàn y tế tỉnh, thành phố hưởng ứng phong trào thi đua ngành nghề do Công đoàn Y tế Việt Nam, Bộ Y tế phát động. 100% CĐYT tỉnh, thành phố hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua thực hiện “Văn hóa công sở” ngành y tế.

 

Đại hội cũng đề ra 06 chỉ tiêu thực hiện hàng năm:

Chỉ tiêu 1: Phấn đấu 80% trở lên Công đoàn cơ sở trực đạt xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ tiêu 2: Trên 80% ĐV, NLĐ được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn.

Chỉ tiêu 3: 95% Công đoàn cơ sở tham gia phối hợp ban hành, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 100% Công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp tổ chức hội nghị người lao động; 90% công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Chỉ tiêu 4: Công đoàn Y tế Việt Nam chủ trì kiểm tra, giám sát 20 Công đoàn cơ sở, trong đó có 03 là công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp về việc thực hiện pháp luật lao động, đánh giá kết quả hoạt động và chấp hành thực hiện Điều lệ CĐVN.

Chỉ tiêu 5: 100% CĐCS thực hiện công khai tài chính theo hướng dẫn của TLĐ và 90% CĐCS thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp; Công đoàn Y tế Việt Nam kiểm tra, giám sát tài chính 25% công đoàn cơ sở, trong đó có 10% CĐCS doanh nghiệp.

Chỉ tiêu 6: 80% CĐCS trực thuộc đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa” cấp cơ sở.

Đại hội cũng đưa ra Ba khâu đột phá, đó là: (1) Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trọng tâm là thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại, thương lượng, ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.(2) Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín.(3) Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyển và các đại biểu bỏ phiếu Bầu Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu được 32 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Vũ Anh Tuấn và bà Phạm Thị Thanh Thủy giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội rất vinh dự và tự hào khi đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyển, Chủ tịch Công đoàn trường đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam Nhiệm kỳ 2023-2028.

                 Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực , cố gắng, kết quả đạt được trong hoạt động của CĐCS Trường Đại học Dược Hà Nội trong thời gian qua, đồng thời là động lực và điều kiện thuận lợi để công đoàn Trường có những hoạt động khởi sắc hơn trong nhiệm kỳ mới, tham gia đóng góp nhiều hơn nữa sáng kiến trong hoạt động của Công đoàn Y tế Việt Nam.


Tin: TS. Đào Thị Mai Anh Ảnh: Nguồn BTC Đại hội - 27-07-2023

209 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL