Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Vi sinh - Sinh học

TS. Nguyễn Quỳnh Lê

Giảng viên

Phụ trách bộ môn

Email: lenq@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Trần Trịnh Công

Giảng viên chính

Giáo vụ Bộ môn Vi sinh - Sinh học

Email: congtt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Nguyễn Liên Hương

Giảng viên

Email: huongnl@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Tạ Thu Lan

Giảng viên

Email: lantt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Khương Thị Thu Hương

Giảng viên

Email: huongktt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên

Email: anhntl@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Nguyễn Phi Toàn

Giảng viên hợp đồng

Email: toannp@hup.edu.vn

   
1.jpg

DS. Bùi Thị Bích Thủy

KTV chính Dược

Email: thuybtb@hup.edu.vn

DS. Nguyễn Thị Toán

KTV chính Dược

Email: toannt@hup.edu.vn

 


30-09-2019

682 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL