Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được

Làm nên những thành tích to lớn đóng góp vào sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của Bộ môn là sự phấn đấu, cố gắng liên tục của nhiều thế hệ cán bộ đã và đang làm việc, công tác tại Bộ môn. Rất nhiều CBVC của Bộ môn đã đạt được những danh hiệu cao quí, những thành tích thi đua đáng trân trọng.

- Tập thể Bộ môn được nhận bằng khen của Bộ Y tế năm 2006, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- GS. Đàm Trung Bảo được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

- PGS. TSKH. Lê Thành Phước được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

- PGS. TS. Phan Túy được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

- TS. Lê Thị Kiều Nhi được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

Nhiều cán bộ của Bộ môn đã liên tục được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua nhiều năm liền như: GS. Đàm Trung Bảo, PGS. TSKH. Lê Thành Phước, PGS. TS. Phan Túy; tất cả CBVC của bộ môn đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hằng năm. ​ 


14-09-2019

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL