Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Bộ môn Dược lâm sàng

​Môn học Dược lâm sàng được Trường Đại học Dược Hà Nội đưa vào chương trình giảng dạy từ năm 1993 cho sinh viên năm thứ 4 với 6 đơn vị học trình. Tổ môn Dược lâm sàng ra đời từ đó do GS. Đặng Hanh Phức phụ trách, có nhiệm vụ xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình để chuẩn bị cho sự ra đời của bộ môn. Biên chế ban đầu có 4 cán bộ, trong đó có 3 giảng viên là GS. Đặng Hanh Phức, TS. Hoàng Thị Kim Huyền và DS. Hoàng Thanh Châu, 1 kỹ thuật viên là bà Trần Tuyết Lộc. Đến năm 1995, GS. Đặng Hanh Phức nghỉ hưu, nhiệm vụ phụ trách tổ môn Dược lâm sàng giao lại cho TS. Hoàng Thị Kim Huyền.​
​​

Ảnh: Tổ môn Dược lâm sàng ngày đầu thành lập (từ phải qua trái: GS Đặng hanh Phức,
KTV Trần Tuyết Lộc, TS. Hoàng Thị Kim Huyền, DS. Hoàng Thanh Châu)
Ngày 11 tháng 2 năm 1998, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 284/1998/QĐ-BYT cho phép thành lập Bộ môn Dược lâm sàng thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội, biên chế ban đầu gồm 6 giảng viên: PGS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền trưởng bộ môn, các cán bộ giảng dạy có PGS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền, DS. Hoàng Thanh Châu, DS. Nguyễn Thanh Liêm, ThS. Nguyễn Thị Liên Hương, ThS Phan Quỳnh Lan, ThS. Bùi Đức Lập. Nhiệm vụ chính của Bộ môn Dược lâm sàng là đào tạo đại học, đào tạo lại và đào tạo sau đại học, với mã số đào tạo cao học là 03.02.02 (Dược lý - Dược lâm sàng) và đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II dược lâm sàng. Đến năm 2005, Bộ môn được giao thêm nhiệm vụ đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Dược lâm sàng - mã số đào tạo 62.73.05.05. Nhân sự Bộ môn cũng liên tục được phát triển để đáp ứng với nhu cầu đào tạo được giao: bộ môn.
Từ 1/9/2008, PGS.TS Hoàng Thị Kim Huyền thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Trường, nhiệm vụ phụ trách bộ môn chuyển giao cho TS. Nguyễn Thị Liên Hương và đến ngày 1/12/2010, Nhà trường bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Liên Hương giữ chức vụ trưởng bộ môn Dược lâm sàng.
 Từ ngày 1/12/2020, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ môn, nhiệm vụ phụ trách bộ môn chuyển giao cho PGS.TS. Phạm Thị Thúy Vân, phó trưởng bộ môn phụ trách quản lý đơn vị.
 
 

Ảnh: bộ môn Dược lâm sàng (năm 2001)
 

Ảnh: bộ môn Dược lâm sàng (năm 2006)
 
Ảnh: bộ môn Dược lâm sàng (năm 2010)
 
bomon 2020.jpg
Ảnh: Bộ môn Dược lâm sàng (năm 2020)

Ảnh: Bộ môn Dược lâm sàng (năm 2022)
 
Nhân sự hiện nay của bộ môn Dược lâm sàng gồm:
 
Phụ trách bộ môn: PGS.TS. Phạm Thị Thúy Vân
Giáo vụ bộ môn:
+ Giáo vụ sau đại học: TS. Lê Bá Hải
+ Trợ lý giáo vụ: TS. Nguyễn Tứ Sơn
Giảng viên:
 + PGS.TS. Phạm Thị Thúy Vân
 + PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương
 + PGS.TS. Nguyễn Thành Hải
 + TS. Lê Bá Hải​
 + TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 + NCS.ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy  
 + Ths. Nguyễn Hữu Duy
 
+ PGS.TS. Vũ Đình Hòa
+ TS. Nguyễn Tứ Sơn
+ TS. Đồng Thị Xuân Phương
+ TS. Cao Thị Bích Thảo
+ Ths.DSCK2. Nguyễn Thị Thảo
+ NCS.ThS. Dương Kháng Linh
+ Ths. Trần Thị Thu Trang
 
Các thành tích chính của bộ môn:
 
1.Hoạt động đoàn thể

Năm

Kết quả phân loại

Số, ngày, tháng, năm của quyết định; cơ quan ban hành quyết định

2014

Tổ công đoàn vững mạnh

QĐ số 144/QĐ-CĐ DHN ngày 2/12/2014, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2015

Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc

QĐ số 49/QĐ-CĐ DHN ngày 3/11/2015, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2016

Tổ công đoàn vững mạnh

QĐ số 62/QĐ-CĐ DHN ngày 14/12/2016, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2017

Tổ công đoàn vững mạnh

QĐ 115/QĐ-CĐDHN ngày 6/12/2017, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2018

Tổ công đoàn vững mạnh

QĐ số 05/QĐ-CĐDHN ngày 16/1/2019, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2019

Tổ công đoàn khá

QĐ số 52/QĐ-CĐDHN ngày 28/8/2019, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2020

Tổ công đoàn xuất sắc

QĐ số 12/QĐ-CĐDHN ngày 25/9/2020, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành QĐ

2008-2009

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế

2009-2010

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế

2010-2011

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế

2011-2012

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế

2012-2013

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

2014-2015

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5594/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế

2015-2016

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 6262/QĐ-BYT ngày 20/10/2016 của Bộ Y tế

2016-2017

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2017 của Bộ Y tế

2017-2018

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 6227/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế

2018-2019

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 4476/QĐ-BYT ngày 30/09/2019 của Bộ Y tế

2019-2020

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 04​/QĐ-BYT n​gày 04/01/2020 của Bộ Y tế

3. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2004

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 2092/QĐ-BYT ngày 14/06/2004 của Bộ Y tế

2005

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 631/QĐ-BYT ngày 14/03/2005 của Bộ Y tế

2007

Bằng khen của Thủ tướng CP

Số 688/QĐ-TTg ngày 7/6/2007 của Thủ tướng chính phủ

2008

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 2333/QĐ-BYT ngày 30/06/2008 của Bộ Y tế

2010

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 4411/QĐ-BYT ngày 16/11/2010 của Bộ Y tế

2013

Bằng khen của Thủ tướng CP

Số 2217/QĐ-TTg ngày 15/11/2013 của Thủ tướng chính phủ

2016

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 5124/QĐ-BYT ngày 22/09/2016 của Bộ Y tế

2018

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 5934/QĐ-BYT ngày 01/10/2018 của Bộ Y tế

2020

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 4792/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2020


 


09-01-2017

381 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL