Danh sách giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng

 
Phụ trách bộ môn
PGS.TS.DS. Phạm Thị Thúy Vân
Email: vanptt@hup.edu.vn
 
Giảng viên cao cấp
PGS.TS.DS. Nguyễn Thị Liên Hương
Email: huongntl@hup.edu.vn
 
Giảng viên cao cấp
PGS.TS.DS. Nguyễn Thành Hải
Email: haint@hup.edu.vn
 
Giảng viên chính
PGS. TS.DS. Vũ Đình Hòa
Email: hoavd@hup.edu.vn
 
Giảng viên chính
TS.DS. Nguyễn Tứ Sơn
Email: sonnt@hup.edu.vn
 
Giảng viên
TS.DS. Lê Bá Hải
Email: hailb@hup.edu.vn

123113_0834_BMNDCLM11.jpg
Giảng viên
TS.DS. Cao Thị Bích Thảo
Email: thaoctb@hup.edu.vn
 
 
 
 
 
Giảng viên
TS.DS. Đồng Thị Xuân Phương
Email: phuongdtx@hup.edu.vn
 
Giảng viên
TS.DS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Email: ng.hanhdhd@gmail.com​

Giảng viên
ThS. DSCKII. Nguyễn Thị Thảo

Email: nguyenthaohup@gmail.com

Giảng viên
NCS.ThS.DS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Email: nguyenthithuthuy.hup@gmail.com 
Giảng viên
NCS.ThS.DS. Dương Khánh Linh
Email: 
duongkhanhlinh.hup92@gmail.com
 
Giảng viên
ThS.DS. Nguyễn Hữu Duy
Email: duynh@hup.edu.vn

Giảng viên hợp đồng
ThS.DS. Trần Thị Thu Trang

Email: trangttt.hup@gmail.com

 
     


   


27-03-2019

739 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL