Giới thiệu Trung tâm Thông tin - Thư viện

1. Giới thiệu Trung tâm Thông tin – Thư viện

            Trung tâm Thông tin – Thư viện được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập Thư viện và Bộ phận Công nghệ thông tin của Nhà trường từ ngày 1/7/2022 (theo Quyết định số 481/QĐ-DHN Quyết định về việc thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện ngày 23/6/2022).

           Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội với diện tích khoảng 800m2, được chia thành các bộ phận: Bộ phận Thư viện (Nhà T) và Bộ phận Công nghệ Thông tin (Nhà F). Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, và sinh viên Nhà trường.

2. Thông tin giao dịch của đơn vị:

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội

- Tên tiếng Anh: Library and Information Center Ha Noi University of Pharmacy

- Địa chỉ: Nhà T – Trường Đại học Dược Hà Nội

- Điện thoại: 024.38243325          

- Email: tttttv@hup.edu.vn

Website: thuvien.hup.edu.vn

Giám đốc TT.TT-TV:  CN. Nghiêm Thị Hoài Phương

Email: phuongnth@hup.edu.vn

3.Thi đua khen thưởng:

- Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2009 – 2010 (theo số Quyết định 929/QĐ-BYT ngày 31 tháng 03 năm 2011 của Bộ Y tế).

- Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2010 – 2011 (Quyết định số 241/QĐ-DHN ngày 23/5/2012 của Bộ Y tế). 

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm 2011 (Quyết định số 3381/QĐ-BYT ngày 16 /9 /2011 của Bộ Trưởng Bộ Y tế) 

- Thể lao động xuất sắc năm học 2017-2018 (QĐ số 6227/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế).

- Tập thể lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo quyết định số 853/QĐ-DHN ngày 15/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội.  


23-11-2022

1742 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL