TUỔI TRẺ ĐOÀN KHỐI HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM (9/11)” NĂM 2023

Nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế – xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2023 được bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2023, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 05/11/2023 đến ngày 11/11/2023. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo cho các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: tổ chức sinh hoạt trực tuyến, hội nghị triển khai, cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, tọa đàm với chuyên đề pháp luật, các phiên tòa giả định…sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn để hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam 09/11”. kết quả có hơn 25 lượt tuyên truyền với 325 đoàn viên tham gia.

 

 

 

Từ năm 2013, ngày 9/11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam. Có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc. Đồng thời làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.


09-11-2023

2 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL