TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CHO HƠN 700 SINH VIÊNVào sáng và chiều ngày 23/11/2022, Đoàn trường Trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp với Công an Quận Hoàn Kiếm tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho sinh viên các lớp K77, C1K1, S1K1 và H1K3 tại Giảng đường 12 Trường Đại học Dược Hà Nội.

 

Tại buổi tuyên truyền, các sinh viên được nghe về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; được tiếp thu về những chiến công, thành tích của quân đội Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

 

Báo cáo viên truyền tải nội dung ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được nguồn cảm hứng, thay đổi nhận thức của sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao ý thức và trách nhiệm công dân trong giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước của thế hệ trẻ trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

 

Đây là một hoạt động ý nghĩa, khơi dậy tình yêu của thế hệ trẻ với biển đảo Tổ quốc và trách nhiệm của mỗi sinh viên, đoàn viên, thanh niên với việc xung kích, đi đầu trong hoạt động tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.


23-11-2022

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL